Posted by: Brian Palmund | november 5, 2009

Albertslundere skal leve længere

Sundhedstilstanden og levealderen i Albertslund er væsentligt dårligere end i resten af regionen.

Man konstaterer i Albertslund-strategien, som ligner socialdemokraternes valgprogram til forveksling, at sundhedstilstanden er elendig. Derfor skal vores børn cykle noget mere til skole. At cykle til skole er skam en god ide, men det virker uambitiøst, når byens borgere dør for tidligt.

Så vil man lave flere oplysningskampagner i folkeskolen omkring sund livsstil, hvilket også er meget fint, men det har først indvirkning på levealderen om 50 år.

Det er faktisk muligt at gennemføre en målrettet indsats, der kan medføre en højere levealder og det kan gøres uden de store omkostninger på lang sigt.

Mulighederne opstår i forbindelse med strukturreformen, hvor kommunen nu betaler for både forebyggelse, behandling på hospitaler og efterfølgende genoptræning. Før strukturreformen var kommunerne alt for tilbageholdende med at bruge penge på forebyggelse. Det ville godt nok komme borgerne til gode, men det var amtet, der sparede pengene til behandlingerne.

I dag kan kommunerne ved investering i forebyggelse opnå direkte besparelser på indlæggelser og efterfølgende genoptræning. Det kan blive en rigtig god forretning for Albertslund.

Med en målrettet indsats for at finde de borgere, der har en høj risiko for at ende på hospitalet, f.eks. ældre der er dehydrerede, ikke får taget sin medicin korrekt eller andre borgere, der er særligt disponeret for enkelte sygdomme, kan livstruende situationer kommes i forkøbet og kostbare behandlings- og genoptrænings forløb undgås. Her er det ikke bare penge det gælder, det er også de menneskelige omkostninger, der er forbundet med langvarige og komplicerede sygdomsforløb.

Sygdomstilfælde, der kan undgås, vil påvirke levealderen og økonomien. Erfaringen viser, at mange ældre dør relativt kort tid efter den første kontakt med sygehusvæsnet. Hvis ikke af den oprindelige lidelse, så af følgesygdomme opsnappet under opholdet eller fordi den ældre mentalt giver fortabt af de anstrengende og utrygge oplevelser. Økonomisk ligger der den problemstilling, at man i dag håndterer lidelserne alt for sent med behandlinger, der ofte koster mange hundrede tusinde kroner, hvorefter borgeren dør 3-6 måneder senere.

Hvad skal vi så gøre i Albertslund?
Der skal etableres et sundhedshus, hvor al indsats omkring sundhed, forebyggelse og ældrepleje samles. Læger, speciallæger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og hjemmehjælp bør samles under samme tag. Et stærkt sundhedsfagligt miljø med mulighed for både vidensdeling og koordinering af indsatsen.

Et mindre team af sundhedsfagligt personale skal stå i spidsen for arbejdet med at opsøge borgere i risikogrupper, følge op på færdigbehandlede borgere, understøtte ældreplejen og hjemmeplejen. Teamet skal træde til i de tilfælde, hvor plejehjem eller hjemmehjælper i dag er i tvivl og sender borgeren på hospitalet ”for en sikkerheds skyld”.

Ved siden af den proaktive indsats og ”at have en finger på pulsen”, skal sundhedshuset overtage en række behandlinger fra hospitalerne af de borgere, der ikke behøver ligge på hospitalet. Behandling af kroniske lidelser, diabetes og en række andre almindelige og medicinske behandlinger kan med fordel udføres lokalt så tæt på borgeren som muligt, så transport og indlæggelse undgås.

Bliver det ikke forfærdeligt dyrt?
Nej det behøver det ikke. Forebyggelsen kan spare mange omkostninger til indlæggelse og genoptræning, som ellers ville belaste budgettet. De opgaver, der kan udføres lokalt, kan udføres mere effektivt ved at spare omkostninger ved transport og indlæggelse.

Der vil være behov for investeringer i de fysiske rammer. Albertslund kommune har tidligere købt VA huset til brug for et sundhedshus, men tiden var ikke moden til opgaven og det blev i stedet anvendt til et miljøvidencenter. Regionen vil have flere incitamenter til at medfinansiere etableringen. Ikke bare fordi en række opgaver kan udføres billigere, men også fordi hospitalerne kan koncentrere sig om behandling af alvorlige sygdomstilfælde, der kræver særlig ekspertise og undgå ressourcespild på opgaver, der kunne løses af en praktiserende læge eller en behandlersygeplejerske.

Men bliver det bliver så dyrere i folkepension og ældrepleje?
Jo, en længere levealder vil medføre et øget pres på folkepensionen og ældreplejen, men det er ikke et spørgsmål omkring sundhed. Det er et spørgsmål om at anvende det stigende antal ældre og deres livserfaring, som ikke anvendes nok i dag. De fleste seniorer bruger i dag mange ressourcer på børn og børnebørn, men kunne sagtens indgå på forskellige måder i skole og idræts området.

Sundhedsvæsnet lider i dag under mange års kassetænkning og manglede forbyggende indsats. Hvis vi skal have et sygehusvæsen i verdensklasse, skal vi først have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det vil ikke bare medføre en kvalitet i behandlingerne på hospitalerne, det vil også medføre en bedre økonomi for kommunen, en bedre sundhedsservice for borgerne lokalt og en længere levealder.

Levealderen har ikke flyttet sig i Albertslund i mange år. Det til trods for socialdemokratisk ledelse i Amt/Region de sidste 16 år ved Vibeke Storm Rasmussen, som er fra Albertslund og socialdemokratisk ledelse i Albertslund i mands minde, de sidste 12 år med absolut flertal.

Venstre ønsker at sætte den målsætning, at levealderen i Albertslund skal forlænges med mindst 2 år i den kommende valgperiode. Det er meget ambitiøst, men en offensiv indsats kan bringe os langt.

Der er behov for nytænkning og friske kræfter, hvis sundhedstilstanden og levealderen skal forbedres. Venstre har både idéerne og viljen til at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Med venlig hilsen
Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund
Kandidat til Region Hovedstaden for Venstre

Posted by: Brian Palmund | november 5, 2009

Venstre ved du hvor du har!

Enhedslisten forsøger igen at skyde skylden for det økonomiske morads og takststigninger på Venstre, det mindste parti i kommunalbestyrelsen.

Vi har brede skuldre og affinder os fint med at være Enhedslistens ynglings offer, men der et par ting vi gerne vil have på det rene.

Venstre er der hvor der kan opnås indflydelse. Det er den pligt vi påtager os, når vi beder vores medborgere om at give os et ansvar. Det har vi gjort og det vil vi blive ved med.

Når et budget skal laves, har det været Socialdemokraterne med det absolutte flertal, der har lavet det udspil som de mener er rigtigt og som de ønsker at gennemføre. Om de så mangler vilje eller evner, siden man fremlægger et udkast med et underskud der stiller os endnu værre næste år, det vides ikke.

Men Venstre deltager, søger indflydelse og har fået det. Bevares, det er begrænset hvad vi kan få som det mindste parti, når Socialdemokraterne med sit absolutte flertal kan gennemføre lige hvad de vil. Omkostningen for vores indrømmelser er så bare at vi må acceptere det store flertals ønsker på mange andre områder.

Du mener at det alene er en aktiv forældregruppe, der har påvirket resultatet i en mere lempelig retning. Det er absolut vigtigt at de berørte borgere stiller op og protesterer, når vigtige beslutninger skal gennemføres, men det er altså i økonomiudvalg og i forhandlingerne at tingene reelt flyttes.

Enhedslisten er hverken med i økonomiudvalg eller deltager i forhandlingerne. Enhedslisten ved hverken hvad der foregår, for det er for sent eller søger nogen som helst indflydelse for de mandater Enhedslisten sidder med.

Venstre har viljen og evnen til at tage de nødvendigt beslutninger, for at rydde op. Vi vil sætte miljøcertificering og grønne regnskaber på stand-by. Kostbare prestigeprojekter må vente til de vigtige opgaver er løst og der er overskud i kassen. Vi vil prioritere børn, ældre, sundhed og idræt, for det er her vi kan løse de problemer der gør Albertslund nødlidende. Venstre efterlyser modige vælgere og et stærkere mandat til at sikre en ansvarlig politik. Vi tager ansvaret alvorligt.

Med venlig hilsen
Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund
Kandidat til Region Hovedstaden

Posted by: Brian Palmund | oktober 15, 2009

Pressemeddelelse: Budget 2010

Økonomisk anvarlighed

Albertslund står i en meget svær økonomisk situation. Der har i lang tid været brugt mange flere penge end der har været indtægter til. Man har, velmenende, prioriteret mange områder højt og gennemført en række kostbare projekter, uden samtidigt at finde den nødvendige finansiering. Nu er Albertslund tvunget til at gennemføre en række ubehagelige beslutninger for at genoprette økonomien, og i det mindste få balance i budgettet.

Venstre vil gerne kvittere for at Socialdemokraterne nu vil gennemføre en månedlig opfølgning i økonomiudvalget og dermed sikre at de alle aftalte rammebesparelser faktisk gennemføres.

Derfor har Venstre valgt at tage et medansvar for budgettet og vil arbejde for at sikre at besparelser sker så lempeligt som muligt på de kommunale kerneområder skole, børnepasning, ældrepleje, sundhed og idræt.

Mange sammenlignelige kommuner udfører mange af opgaverne mere effektivt, den samme kvalitet men billigere. Vi er nødt til at finde de intelligente løsninger og anvende dem, hvis vi skal levere en god service i de kommende år.

Argumenterne om at det er Regeringens skyld, at man ikke må låne penge eller sætte skatten op holder ikke. Det vil blot udsætte og forstærke problemerne i stedet for at gøre noget ved dem. Der er brug for økonomisk ansvarlighed.

Budgettet for 2010 indeholder en række tiltag for at rette op på situationen, men det er kun første skridt. Der budgetteres med et underskud på 15 millioner og så er der indregnet tidligere besparelser der ikke er realiseret for omkring 20 millioner. I de kommende år vil vi fortsat skulle arbejde hårdt for at få økonomien i balance og senere få råd til nødvendige investeringer i velfærden. Alle de flotte valgløfter der trykkes i farverige brochure i disse dage har lange udsigter. Det giver simpelthen ingen mening at snakke nye forkromede tiltag, når den kommende byrådssamling arver en skrantende økonomi.

Posted by: Brian Palmund | oktober 15, 2009

Fyrtårn eller gravsten?

Albertslund Kommune fattes penge – igen, og der skal spares! Alle områder står for skud, og alle skal bidrage for at budgettet for 2010 kan hænge sammen. Kristoffer Gregersen rejser en aktuel og nødvendig debat om Albertslunds økonomi og fyrtårne.

Når man opfinder et politisk ”fyrtårn”, så er det en flatterende måde at sige at vi vil gøre en særlig indsats på et givent område. Det betyder at man vil gøre det bedre end andre, eller slet og ret at man er nødt til at gøre en særlig indsats.

Når skoleområdet i Albertslund koster 59% mere end gennemsnittet i hovedstaden, så er det ganske naturligt at se grundigt på udgifterne, når krisen kradser. Bliver pengene brugt på den bedste måde? Får vi virkeligt noget særligt ud af dem?

En gang imellem står vi over for dilemmaer, skal vi renovere badeværelset eller skal vi tage på ferie? Vi må prioritere det ene eller det andet, noget er vi nødt til og andet har vi lyst til.

Når man ser på udgifterne i Albertslund, så vil man hurtigt bemærke at stort set alle områder ligger langt over gennemsnit, samlet set 30%. Det er ikke politisk prioritering, det er uansvarlig forvaltning af dine penge, til både gynger og karruseller.

I tider hvor skattegrundlaget er vigende, omkostninger til overførsler er stigende og en indsats på særlige områder er pinligt nødvendig, er det katastrofalt at der ikke løbende er prioriteret. Økonomien kan ikke reddes ved blot at droppe et fyrtårn, der skal skæres på mange områder.

Nu er sagen i dine hænder. Den 17. november er det dig, der har ansvaret. Ganske vist kun et øjeblik, men konsekvenserne rækker 4 år frem. Ønsker du en realistisk prioritering og en ansvarlig økonomisk politik? Så skal der et andet flertal til at lede byen.

Venstre ønsker at prioritere de kommunale kerneydelser: skole, børnepasning, ældrepleje, idræt og sundhed. Vi ønsker at fastholde det nuværende niveau, fordi der er et reelt behov for en særlig indsats. Det betyder at vi vil nedprioritere andre områder: administration, miljø og kultur. Ikke fordi at vi har lyst, men af nød.

Jeg tror ikke at ledelsen i Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er i stand til at erkende denne nødvendige prioritering og tage de nødvendige beslutninger. Måske bliver et politisk fyrtårn til en politisk gravsten.

Hvis du som borger ønsker en åben, ærlig og ansvarlig prioritering af de borgernære områder i Albertslund, skal du stemme på Venstre den 17. november.

Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund

Posted by: Brian Palmund | september 28, 2009

Albertslund i Balance

Læserbrev bragt på AlbertslundPosten.dk som svar til indlæg.

Kære Dogan,

Det er korrekt at Venstre har stemt for byens budgetter og de forslag, der er bundet heri. Vi har deltaget i det brede samarbejde og taget et medansvar for at skabe ro omkring de vanskelige opgaver, men det betyder ikke at vi er enige i den overordnede politik. Der har da været fornuftige tiltag for at rette op på økonomien, men det har været for småt og alt for sent, og råderummet til intelligente investeringer har derfor været meget lille.

Du bemærker at Venstre stiller skarpt på byens ledelse og den førte politik i anledning af valget. Ja, jeg mener at det er et godt tidspunkt til at evaluere, hvordan det er gået og se på de kommede udfordringer.

I Albertslund er udgifterne pr. borger 30% højere end gennemsnittet af hovedstaden. En del kan naturligvis tilskrives byens demografi og sociale udfordringer, men det er ikke hele sandheden. Man har i en årrække fokuseret bevidstløst på miljø, som absolut skulle tænkes ind i alle løsninger og selv om de miljømæssige hensyn kan være fornuftige, har de alt for ofte taget fokus fra den grundlæggende opgave.

Når man vil hjælpe børn i socialt udsatte familier, ved at tilbyde sund mad i institutionerne og samtidigt gør det til at ufravigeligt krav, at maden skal være 100% økologisk, så ender man med at yde tilskud til økologiske landbrug via budgettet på børneområdet. Vi har nu også set, hvordan det til sidst kan ende med voldsomme stigninger i taksterne for alle børnefamilierne, som går særligt hårdt ud over de dårligst stillede familier. På tilsvarende vis har man, for at opnå en miljø certificering, fået dagplejere til at udskifte alt legetøj, uden at betale regningen. Dermed har man ikke bare underkendt en livslang dedikation for at sikre børnene hyggelige og trygge rammer, man har også ofret de penge, der skulle bruges på ture til at yde tilskud til producenterne af miljøcertificeret legetøj.

Når man konsekvent gennemfører forslag, der er 20-30% dyrere, eller at en væsentlig del af budgettet skal anvendes på andet end den centrale problemstilling, så ender man op med en højere pris og en ringere service. Hensynet til miljøet holdes dermed langt højere end borgernes behov.

Kære Dogan du spørger så mig, og resten af borgerne i Albertslund, om hvordan vi tackler byens problemer, nu da økonomien er blevet så stram. Det var præcist det, jeg håbede at lederskabet i Socialdemokratiet ville komme med et bud på. Men ok, så lad os få at vide, hvor galt det står til, så skal vi nok hjælpe til?

Venstre ønsker et mandat fra borgerne til at rette op på balancen i kommunens økonomi. Vi ønsker at kommunalpolitik igen skal handle om den bedst mulige skolegang, plads til børnefamilierne, en værdig ældrepleje og en målrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Vi ønsker at bryde mange års absolutte flertal og dermed etablere et reelt samarbejde omkring retningen.

Hvis du som borger ønsker en åben, ærlig og ansvarlig ledelse i Albertslund, skal du stemme på Venstre den 17. november.

Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund

Posted by: Brian Palmund | september 24, 2009

Ingen kritik af borgmesterkandidaten

Læserbrev bragt på albertslundposten.dk som svar på indlæg.

Jeppe Milthers fra Enhedslisten synes i sit læserbrev at have misforstået dels mine intentioner og dels hvordan demokratiet i Danmark er indrettet.

Jeg kritiserer aldeles ikke borgmesterkandidaten Steen Christiansen, tvært imod respekterer jeg ham, som jeg respekterer alle andre folkevalgte, der at påtager sig et stort ansvar og en stor arbejdsbyrde på borgernes vegne.

Det er korrekt at jeg tillader mig at spørge ind til, hvordan den (næsten) kommende Borgmester agter at løse byens akutte problemer på kort sigt, og hvordan vi ruster os til de udfordringer vi ved der kommer på lang sigt. Man kunne ønske sig at borgmesterkandidaten, i tanken, ville sætte sig i den bløde borgmester- stol, lukke øjene et øjeblik og så fortælle os hvordan han ser at vi kan løse problemerne. Gerne i lidt mere end overskrifter. Jeg mener det er helt berettiget, at jeg som borger får at vide hvad jeg kan forvente i fremtiden, og hvad jeg som politiker kan forvente et samarbejde om.

Omkring demokratiet i Danmark vil jeg gerne orientere Jeppe Milthers om, at vi her i kongeriget har et folketing der er udpeget af hele landets befolkning, og en kommunalbestyrelse udvalgt af byens borgere. Det valg som du, Jeppe Milthers, er opstillet til er kommunalvalget. Du beder borgerne i Albertslund om mandat til at deltage i arbejdet med at løse byens udfordringer, men du forholder dig alene til det folketing som befolkningen har valgt, og arbejder for en ny regering? Måske burde du opstille til folketinget i stedet?

Men kære Jeppe, jeg forstår din frustration, for det kan være ubekvemt at skulle arbejde inden for nogle faste rammer, og også en gang imellem skulle tage svære beslutninger. Specielt når ens eneste politik er at stemme for alle udgifter og imod alle besparelser, men det er vel i grunden mere en holdning end en politik. Man kunne nemt få et billede af et lille barn der gerne vil spise kagen, men ikke vil hjælpe til med opvasken.

Venstre i Albertslund ønsker en bedre økonomisk styring og en prioritering der passer bedre til de behov og ønsker borgerne har. Vi vil gerne vide hvad nye forslag reelt kommer til at koste, og hvordan udgifterne skal dækkes, før beslutningen tages. Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at man bliver ”overrasket” over at økonomien ikke holder, hvorefter man ”under tvang” er nød til at hæve en takst eller lave tilfældige nedskæringer på andre områder.

Albertslund modtager, som nødlidende kommune, store økonomiske tilskud fra Regeringen og andre kommuner. Men når Albertslund er blandt de kommuner der bruger flest penge per borger, er det måske ikke økonomien der er nødlidende, men måden pengene anvendes på.

Hvis du som borger ønsker en åben, ærlig og ansvarlig anvendelse af dine penge, skal du stemme på Venstre den 17. November.

Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund

Posted by: Brian Palmund | september 17, 2009

Tillykke til Steen Christiansen

Det var med stor interesse jeg så et indslag i TV2 Lorry den 15. september om vores kære Finn Åberg der takker af efter mange års arbejde i Albertslunds tjeneste. Årene der bragte mange innovative løsninger på banen og Albertslund helt frem i skoene på mange områder. Tak for dit store bidrag til byen.

Det var dog med en vis overraskelse at Steen Christiansen tilsyneladende allerede er ved at flytte ind på borgmester kontoret. Der er blot en lille brochure der skal trykkes og så er sejren i hus.

Jeg havde nu håbet på, at vi først skulle høre fra borgmesterkandidaten hvordan han påtænker at løse byens problemer og ruste os til fremtidens udfordringer.

Vil Steen Christiansen fremover sikre en ordentlig styring af byens økonomi, hvor der løbende følges op, eller skal der også fremover lanceres gigantiske underskud samme dag som budgetforhandlingerne skydes i gang?

Vil Steen Christiansen sætte et fokus på omkostningerne der modsvarer lysten til at sætte nye projekter i gang, eller skal vi fortsat frygte pludselige stigninger i vandafgift eller børnepasning når udgifterne galoperer?

Vil Steen Christiansen sikre at skoler bliver vedligeholdt og holdes tidssvarende, at der etableres tilstrækkeligt med idrætsfaciliteter og svømmehaller ikke får lov at forfalde, eller vil man fortsat fokusere ensidigt på enkeltstående kultur projekter?

Hvordan vil Steen Christiansen imødekomme fremtidens udfordringer med et stigende pres på velfærdsydelser samtidigt med at der bliver færre borgere på arbejdsmarkedet til at betale for det? Skal vi permanent søge støtte til særligt nødlidende kommuner, bede de andre kommuner og regeringen om at sende flere penge?

På trods af Socialdemokratisk ledelse i mands minde og de seneste 16 år med absolut flertal, må man dog konstatere at en del af byens problemer stadigt består. Jeg ønsker derfor Steen Christiansen tillykke med selvtilliden i at kunne løfte den store arv og det store mod til at omfavne sejren 2 måneder før valget.

Jeg finder det, personligt, lidt udansk ikke at vente på borgernes stemme. For den 17. november er den ene dag, hvor selv Socialdemokratiet er nødt til at modtage borgernes dom. Det kan være at borgerne bare ønsker at forsætte den gamle linje, det kan være at borgerne tildeler Steen Christiansens samme tillid som sin forgænger, måske kan vi endda inden valget få noget at fæstne denne tillid til.

Hvis dette er tilfældet vil jeg være den første der den 18. november ønsker Steen Christiansen tillykke. Indtil da vil jeg lytte med spænding.

Med venlig hilsen

Brian Palmund

Spidskandidat for Venstre

Posted by: Brian Palmund | juni 18, 2009

Venstre vil nedsætte taksterne på børneområdet

Pressemeddelelse
Albertslund den 17. juni 2009 – bragt på albertslundposten.dk

Venstre har fra start af været utilfreds med sidste års takststigninger på børneområdet.

”Vi mener at den voldsomme takststigning på børneområdet har en urimelig slagside, da den rammer børnefamilier med en stram økonomi meget hårdt og samtidigt er kommet meget pludseligt.” udtaler Brian Palmund.

”Forslaget om de voldsomme takststigninger, blev lanceret med et argument om at man ville fastholde en uændret service på børneområdet, men årsagen til det store skred i budgettet var ikke børneområdet og derfor finder vi det også urimeligt at holde børnefamilierne som gidsler.” tilføjer Brian Palmund.

”Årsagen til sidste års katastrofale budget ligger bl.a. i den mangelfulde økonomiske styring i forbindelse med overtagelsen af opgaver fra det tidligere amt og at man i den sammenhæng har udvidet servicen på området. Derfor mener vi at det først og fremmest er på dette område at man skal tilpasse økonomien og ikke på børneområdet.” siger Brian Palmund.

”Rigtigt mange forældre har spurgt om hvorfor vi i Venstre gik med til stigningerne af taksterne og svaret er at vi gik med til et endeligt budgetforlig, som oprindeligt var meget ringere. Flertallet i kommunalbestyrelsen ville desværre ikke gennemføre tilstrækkeligt besparelser på andre områder.” fortsætter Brian Palmund.

”Nu har der været tid til at få styr på økonomien og med den nyligt indgåede aftale omkring kommunernes økonomi bør der være basis for at rette op på skaden. Venstre ønsker at nedsætte taksten til det oprindelige niveau, så længe at der ikke gennemføres en reel udvidelse af servicen på området.” tilføjer Brian Palmund.

”I mange år har man omtalt Albertslund kommune som særlig børnevenlig og det har tiltrukket mange børnefamilier. Mange af disse familier har i dag fået en ekstra stram økonomi og det er vi ikke tilfredse med. Hvis der skal ske en tilpasning af økonomien, skal dette ske over flere år og samtidigt med at man ser på hvordan pengene faktisk bliver brugt” afslutter Brian Palmund.

Posted by: Brian Palmund | juni 3, 2009

Venstre støtter omdannelse af Birkelundgård

Pressemeddelelse
Albertslund den 3. juni 2009 – bragt på albertslundposten.dk

Venstres spidskandidat, Brian Palmund, på Birkelundgård

Venstres spidskandidat, Brian Palmund, på Birkelundgård

”Vi synes, at det er synd og skam, at Birkelundgård kun bruges til opbevaring og mener, at det er en god idé at bruge laden til cafe og kulturelle aktiviteter. Det meste af Albertslund er lavet af beton, og Birkelundgård har mange kvaliteter og vil egne sig rigtigt godt som et hyggeligt samlingssted for borgerne. Vi vil gerne se en nærmere præsentation af projektet og høre om hvordan man vil sikre sig at det bliver attraktivt for den almindelige borger i Albertslund og ikke bare endnu et samlingssted for finkulturelle aktiviteter eller hvidvins receptioner.” udtaler Brian Palmund.

”Det er selvfølgelig udelukket at bruge kommunale midler til projektet, så længe kommunens økonomi er så dårlig som tilfældet er. Der mangler midler til en ordentlig tandpleje i skolen. Svømmehal og andre bygninger er i meget ringe forfatning. Kulmølle‐projektet mangler finansiering, og den lovede kunstgræsbane mangler stadig.” siger Brian Palmund.

”Vi er derfor rigtigt glade for det store engagement i initiativgruppen, da det muligvis kan danne basis for en etablering og drift på private hænder. Kommunen kan udleje lokalerne til den samme lave leje som der er i dag og tillade kombineret udstilling og cafe på stedet. Jeg er sikker på at det kan hænge sammen økonomisk” fortsætter Brian Palmund.

”Birkelundgård kunne såmænd også bruge til andre fornuftige formål, der kan vel nemt være et par badmintonbaner i bygningen eller udlejes til f.eks. en netcafe hvis man ønskede at målrette brugen til de unge.” tilføjer Brian Palmund.

”Vi er ikke begejstret for at fjerne opbakningen til Kroppedal, da Kroppedal trods alt har en større historisk betydning for området, men der bør findes flere sponsorer til stedet, og stedet bør udvikles til at tiltrække flere besøgende f.eks. med en cafe, som der er foreslået på Birkelundgård.” afslutter Brian Palmund.

Posted by: Brian Palmund | april 2, 2008

Strategi uden ambitioner

Læserbrev bragt i Albertslundposten den 2. april 2008

Nu har jeg brugt et godt stykke tid til at nærlæse oplægget til Albertslundstrategien, og jeg må indrømme at jeg er lidt skuffet.

Det er ikke så meget de ord, der er nedfældet, for dem kan ingen have noget imod. Et billede af Albertslund malet med den brede pensel og med et drys sukker på.

Nu skal skoven være en smule grønnere, musikken spille lidt bedre og børnene køre lidt mere på cykel. I det hele taget bare lidt mere af det samme. Men det er jo også svært med ambitioner, når man allerede ligger helt fremme med miljøet og kulturen.

Men er der da slet ingen reelle problemer, der gør sig fortjent til strategisk fokus? Joh, det går ikke så godt med sundheden og vi vil da gerne op på landsgennemsnit!

Der er stadig borgere i Albertslund, der står uden for arbejdsmarkedet. Var det ikke på sin plads at udnytte de gode konjunkturer til at få de sidste med? Et ensidigt fokus på at ville tiltrække miljøorienterede virksomheder vil ikke tiltrække arbejdspladser til denne borgergruppe, da den type virksomheder typisk kræver højt uddannede medarbejdere.

Det står skidt til med sundheden. Jamen så skal vi da bare spise endnu mere økologisk mad og have lidt fokus på livsstilssygdomme for udvalgte borgere og så cykle lidt mere! Skal Albertslund ikke have en holdning til sygehusplanerne fra Region Hovedstaden? Albertslund ligger i udkanten af regionen, bliver vi sikret et tilstrækkeligt fokus fra Regionens side? Skal vi være tilfredse med, at Regionen vil lappe på de gamle sygehuse eller skal vi kræve, at der er moderne faciliteter med det nyeste udstyr?

Albertslund har en stor andel af nydanskere og det er da dejligt, at de vælger at placere deres hjem i vores by, men det er altså et problem, at deres børn ikke er parate til at tage imod undervisningen, når de starter i skolen. Skal vi nøjes med at tilbyde noget ekstra lektiehjælp? Eller skal vi lægge os helt frem i skoene og sikre, at børnene OG deres forældre kan basisdansk, når børnene starter i skole? Det må være ufedt at skulle have en tolk med i skole.

Der er masser af opgaver at tage fat på og rigeligt med muligheder for at være ambitiøse. Skulle vi måske slække lidt på den ensidige fokus på fede koncerter og verdenens klimaproblemer og i stedet, igen, blive kendte for at tage fat om problemerne og skabe solide resultater?

Med venlig hilsen

Brian Palmund
Bestyrelsesmedlem i Albertslund Venstre
Skriverhusene 11

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier