Posted by: Brian Palmund | februar 8, 2011

Venstres ordføretale om besparelse på Albertslunds svageste elever

Af Brian Palmund, Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Albertslund

I 2011 vil vi i Albertslund modtage 767 millioner i tilskud og udligning fra Regeringen og landets øvrige kommuner. Et beløb der er vokset fra 329 millioner i 2001.

Det er midler vi modtager i solidaritet fra det øvrige samfund, fordi vi har flere sociale udfordringer og deraf et højere udgiftsbehov. Byens borgere har i gennemsnit en kortere uddannelse og lavere løn. Vi har en relativt stor gruppe medborgere med særlige sociale og kulturelle problemer, der gør det vanskeligt at opbygge og opretholde et livsgrundlag og en samfundstilknytning på niveau med det øvrige Danmark.

Vi skal naturligvis være glade og taknemmelige for de særlige hensyn Regeringen og de øvrige kommuner udviser, og som giver os mulighed for at have et højt serviceniveau på trods af et spinkelt indtægsgrundlag.

Men der følger et ansvar med de mange ressourcer vi bliver begunstiget med. Vi kan ikke med god samvittighed bruge hjælpen på finkultur, økologi, globale klimaproblemer, forskønnelse af beton, eller andre velmenende projekter der der reelt ikke bidrager til at gøre udfordringerne mindre.

Kan vi i respekt og ydmyghed over det øvrige samfunds håndsstrækning, tillade os at have det dyreste biblioteksvæsen og den dyreste musikskole i landet? Kan vi tillade os bruge millioner og atter millioner på at spare co2, når vi allerede har et mindre energiforbrug end mere velstillede kommuner? Har vi det rigtige fokus og påtager vi os de rigtige byrder?

En væsentlig del af de særlige udfordringer vi har i Albertslund, skal tackles i daginstitutionerne og i skolen. Vi skal hjælpe og støtte børn med særlige udfordringer, så tidligt som muligt.

En stor del af det udførende arbejde, skal udføres i byens fire skoler og de fire skoler skal have lige gode rammer og vilkår til at udføre arbejdet. Vores nye skole er i en omstillingsprocess og en udviklingsprocess. Omstillingen består i at få mennesker og kultur fra to skoler til at blive til een. Udviklingen i det, at få det bedste fra begge skoler frem og i fælleskab gøre det endnu bedre.

Til den udvikling har vi i kommunalbestyrelsen afsat 2 millioner om året i fem år til. En prioritering af en god start og et løft, som vi helhjertet støtter op om. Vi ønsker fire skoler, der er gode og eftertragtede, og der er i stand til at løfte de opgaver som byens børn byder dem.

En opprioritering af een ting, betyder en nedprioritering af noget andet. For at give 2 millioner om året, til den nye skole, skal der findes et tilsvarende beløb et andet sted – det sted hvor de bedst kan undværes.

Valget faldt på den pulje penge, som fordeles til skolerne efter objektive sociale kriterier. En ordning, der skal fordele nogle af skolens midler, efter hvordan udfordringerne fordeler sig på kommunens skoler. Ved politisk af prioritere midlerne i puljen, så een skole skal have en forholdsvis større andel, mens de fire andre skal betale, så bestemmer vi at den ressource der gives til at løse en specifik opgave er forskellig, fra skole til skole.

Det er naturligvis en fair politisk prioritering, at sige nu skal i løse en opgave frem for en anden, men det er ikke fair når fire skoler skal løse en uændret opgave med mindre ressourcer, mens een vil få mere til at løse den objektivt set samme opgave.

Vi vil gerne være med til at støtte den nye skole i en kortere eller længere overgangsperiode, men vi finder det urimeligt for kommunens øvrige skoler, at de skal ende med regningen. Vi mener at der må være andre steder, hvor midlerne kan findes.

Vi har valgt at pege på biblioteket, Musikskolen og musik teateret, som en mulighed. Det er aktiviteter, der er gode og medarbejderne udføre et dygtigt arbejde, men vi mener at indsatsen i skolen – alle skolerne – er vigtigere. Det er en prioritering og et konkret bud som vi har søgt en dialog om.

Jeg har for nyligt hørt en opfordring til at samarbejde. Det har vi bestemt også forsøgt. Vi har fra start af udtrykt en bekymring og har på baggrund af sagsmaterialet, herunder høringssvar, søgt en dialog omkring finansieringen, men er blevet afvist. Vi foreslog i forbindelse med sagens vedtagelse, at der blev samarbejdet om af finde en bedre finansiering. Det blev afvist, med henvisning til at vi måtte anvise en konkret finansiering. Det er hermed gjort.

Sammen med opfordringen til samarbejde, blev vi samtidigt kritiseret for, at citat “de borgerlige spilder mildt sagt kommunalbestyrelsens tid”. Det rejser en anden vigtig debat, for hvad skal kommunalbestyrelsens tid bruges til og hvad er spild af tid?

Jeg mener det er vigtigt at vi i kommunalbestyrelsen har en dialog omkring den prioritering vi hver især mener er vigtig, når byens udfordringer skal imødekommes. Jeg mener at en debat omkring serviceniveau og forskelle i serviceniveau i særdeleshed er relevant for kommunalbestyrelsens arbejde. Andre vil måske mene at 4 – stort set enslydende – ordførertaler fra samme parti i en sag, er en bedre måde at bruge kommunalbestyrelsens tid på. Der er vi så forskellige.

Man kan nemt få det indtryk, at når kommunalbestyrelsens to store partier har klappet kage, så er det lidt ubekvemt at have have 5 andre partier, der kan have en anden mening. Og når nu der ikke bliver ændret noget som helst ved det, så er det spild af tid at beskæftige sig med det. Ikke ligefrem en invitation til samarbejde og dialog, men nu er det synligt for enhver.

Jeg skal tilføje at de forskellige forslag fra de borgerlige partier – som vi er blevet afkrævet – er lavet i en fælles forståelse og at Venstre kan tiltræde dem alle. Såfremt et at et af de øvrige forslag skulle opnå et flertal, vil Venstre naturligvis trække sit forslag.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: