Posted by: Brian Palmund | januar 26, 2011

Skolesammenlægning i Albertslund

Ordføretale til kommunalbestyrelsen i Albertslund den 19. Januar 2011

Her i Albertslund har vi en høj omkostning pr. elev i folkeskolen. Det skyldes dels at gør en særlig indsats på skoleområdet og dels fordi vi har flere relativt små skoler. Selv om små skoler har mange kvaliteter, så er de også kostbare og mange ressourcer spildes på andet end det skolen handler om – indlæring med gode pædagoiske og didaktiske redskaber.

Prognosen siger at der bliver færre elever i skolen de kommende år. Et fald på omkring 400 elever på kort sigt. Det er en udvikling der betyder at flere ressourcer bindes i bygninger og administation og mindre på undervisning. Det er en udvikling som kommunalbestyrelsen må tage alvorligt og må sikre en en fornuftig tilpasning til.

Arbejdet med at finde en løsning, har været intenst. Mange muligheder er blevet undersøgt og mange sten er blevet vendt – ikke mindst borgmesteren. I arbejdet har vi ikke bare fokuseret på besparelser. Vi har også båret en ambition med os.

Det er vores ansvar at sikre, at kommunens skoler – alle skoler, har gode grundvilkår og kan yde en god undervisning. At alle skolerne er lige gode og lige velfungerende. Vi har valgt at hæve os over diskussionen om syd og nord, dem og os. Vi valget at ignorere den lille gruppe, der hævdede at tale for alle, men bevistløst at kræve skade på del.

Med det resultat vi skal tage stilling til idag, mener jeg at vi har fundet en løsning, der både løser den bundne opgave og langt hen af vejen realisere vores ambition. En varig løsning med fire velfungerende skoler.

Der udstår dog stadigt een vigtig udfordring. Der skal findes en varig løsning for gruppeordningen på den nye skole. Skal den blive eller flyttes, og i givet fald hvor hen? En udfordring der indeholder nogle særlige forudsætninger og forhold, der ikke kan udredes på den korte tid der har været til rådighed. Arbejdet vil pågå og vil vil søge en løsning der tager hensyn til de særlige behov som gruppeordningens elever, forældre og lærer har. Det er vi tilfredse med.

På et punkt ser jeg dog et problem. Ved at tage 2 millioner om året fra puljen, der fordeles efter sociale kriterier, så skæres der i ressourcerne til de svagest stillede elever. Indsatsen svækkes dermed på alle skolerne. Jeg under den nye skole midler til en ekstraordinær indsats, men er det rigtigt at lade andre elever med sociale udfordringer betale? Det mener jeg ikke.
Ordningen vil med politisk hånd forfordele nogle elever frem for andre, fra en pulje der ellers fordeler objektivt efter hvor udfordringerne er. En skævvridning som Socialistisk Folkeparti har krævet skal vare i 5 år. Jeg mener at midlerne til en nødvendig ekstaordinær indsats burde findes andre steder og jeg håber at et flertal vil være med til det.

Med beslutningen om at gennemføre en skolesammenlægning, vil vi politikere gøre vores vanskelige forarbejde færdigt. Det siger jeg med dyb respekt og stor udmyghed over for den opgave, der nu er med at realisere planerne og sikre det bedst mulige resultat. Vores opgave består nu i, så vidt muligt, at fjerne hindriger og give frie hænder, inden for de begrænsede rammer der er.

Jeg har noteret mig, at der er samlet mange gode kræfter – herunder forældre og lærer – til at løse opgavene og at der arbejdes konstruktivt fremad. Jeg er overbevist om at resultatet, efter et lang sejt træk, vil blive rigtigt godt.

Med de ord og et ønske om at finde en alternativ financiering af den særlige indsats på den nye skole, vil jeg på Venstres gruppes vegne meddele at vi ønsker at tiltræde indstillingen.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: