Posted by: Brian Palmund | november 5, 2009

Albertslundere skal leve længere

Sundhedstilstanden og levealderen i Albertslund er væsentligt dårligere end i resten af regionen.

Man konstaterer i Albertslund-strategien, som ligner socialdemokraternes valgprogram til forveksling, at sundhedstilstanden er elendig. Derfor skal vores børn cykle noget mere til skole. At cykle til skole er skam en god ide, men det virker uambitiøst, når byens borgere dør for tidligt.

Så vil man lave flere oplysningskampagner i folkeskolen omkring sund livsstil, hvilket også er meget fint, men det har først indvirkning på levealderen om 50 år.

Det er faktisk muligt at gennemføre en målrettet indsats, der kan medføre en højere levealder og det kan gøres uden de store omkostninger på lang sigt.

Mulighederne opstår i forbindelse med strukturreformen, hvor kommunen nu betaler for både forebyggelse, behandling på hospitaler og efterfølgende genoptræning. Før strukturreformen var kommunerne alt for tilbageholdende med at bruge penge på forebyggelse. Det ville godt nok komme borgerne til gode, men det var amtet, der sparede pengene til behandlingerne.

I dag kan kommunerne ved investering i forebyggelse opnå direkte besparelser på indlæggelser og efterfølgende genoptræning. Det kan blive en rigtig god forretning for Albertslund.

Med en målrettet indsats for at finde de borgere, der har en høj risiko for at ende på hospitalet, f.eks. ældre der er dehydrerede, ikke får taget sin medicin korrekt eller andre borgere, der er særligt disponeret for enkelte sygdomme, kan livstruende situationer kommes i forkøbet og kostbare behandlings- og genoptrænings forløb undgås. Her er det ikke bare penge det gælder, det er også de menneskelige omkostninger, der er forbundet med langvarige og komplicerede sygdomsforløb.

Sygdomstilfælde, der kan undgås, vil påvirke levealderen og økonomien. Erfaringen viser, at mange ældre dør relativt kort tid efter den første kontakt med sygehusvæsnet. Hvis ikke af den oprindelige lidelse, så af følgesygdomme opsnappet under opholdet eller fordi den ældre mentalt giver fortabt af de anstrengende og utrygge oplevelser. Økonomisk ligger der den problemstilling, at man i dag håndterer lidelserne alt for sent med behandlinger, der ofte koster mange hundrede tusinde kroner, hvorefter borgeren dør 3-6 måneder senere.

Hvad skal vi så gøre i Albertslund?
Der skal etableres et sundhedshus, hvor al indsats omkring sundhed, forebyggelse og ældrepleje samles. Læger, speciallæger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og hjemmehjælp bør samles under samme tag. Et stærkt sundhedsfagligt miljø med mulighed for både vidensdeling og koordinering af indsatsen.

Et mindre team af sundhedsfagligt personale skal stå i spidsen for arbejdet med at opsøge borgere i risikogrupper, følge op på færdigbehandlede borgere, understøtte ældreplejen og hjemmeplejen. Teamet skal træde til i de tilfælde, hvor plejehjem eller hjemmehjælper i dag er i tvivl og sender borgeren på hospitalet ”for en sikkerheds skyld”.

Ved siden af den proaktive indsats og ”at have en finger på pulsen”, skal sundhedshuset overtage en række behandlinger fra hospitalerne af de borgere, der ikke behøver ligge på hospitalet. Behandling af kroniske lidelser, diabetes og en række andre almindelige og medicinske behandlinger kan med fordel udføres lokalt så tæt på borgeren som muligt, så transport og indlæggelse undgås.

Bliver det ikke forfærdeligt dyrt?
Nej det behøver det ikke. Forebyggelsen kan spare mange omkostninger til indlæggelse og genoptræning, som ellers ville belaste budgettet. De opgaver, der kan udføres lokalt, kan udføres mere effektivt ved at spare omkostninger ved transport og indlæggelse.

Der vil være behov for investeringer i de fysiske rammer. Albertslund kommune har tidligere købt VA huset til brug for et sundhedshus, men tiden var ikke moden til opgaven og det blev i stedet anvendt til et miljøvidencenter. Regionen vil have flere incitamenter til at medfinansiere etableringen. Ikke bare fordi en række opgaver kan udføres billigere, men også fordi hospitalerne kan koncentrere sig om behandling af alvorlige sygdomstilfælde, der kræver særlig ekspertise og undgå ressourcespild på opgaver, der kunne løses af en praktiserende læge eller en behandlersygeplejerske.

Men bliver det bliver så dyrere i folkepension og ældrepleje?
Jo, en længere levealder vil medføre et øget pres på folkepensionen og ældreplejen, men det er ikke et spørgsmål omkring sundhed. Det er et spørgsmål om at anvende det stigende antal ældre og deres livserfaring, som ikke anvendes nok i dag. De fleste seniorer bruger i dag mange ressourcer på børn og børnebørn, men kunne sagtens indgå på forskellige måder i skole og idræts området.

Sundhedsvæsnet lider i dag under mange års kassetænkning og manglede forbyggende indsats. Hvis vi skal have et sygehusvæsen i verdensklasse, skal vi først have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det vil ikke bare medføre en kvalitet i behandlingerne på hospitalerne, det vil også medføre en bedre økonomi for kommunen, en bedre sundhedsservice for borgerne lokalt og en længere levealder.

Levealderen har ikke flyttet sig i Albertslund i mange år. Det til trods for socialdemokratisk ledelse i Amt/Region de sidste 16 år ved Vibeke Storm Rasmussen, som er fra Albertslund og socialdemokratisk ledelse i Albertslund i mands minde, de sidste 12 år med absolut flertal.

Venstre ønsker at sætte den målsætning, at levealderen i Albertslund skal forlænges med mindst 2 år i den kommende valgperiode. Det er meget ambitiøst, men en offensiv indsats kan bringe os langt.

Der er behov for nytænkning og friske kræfter, hvis sundhedstilstanden og levealderen skal forbedres. Venstre har både idéerne og viljen til at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Med venlig hilsen
Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund
Kandidat til Region Hovedstaden for Venstre


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: